Ανθοδοχεία
Νο1 Βάζο καφέ
Νο2 Βάζο λευκό
12Χ11,5cm
Νο3 Βάζο λευκό
14X15cm ή
11,5Χ11,5cm ή 9X9cm

Νο4 Βάζο λευκό
με λουλούδι
15Χ6cm
No5 Βάζο μαύρο
12X11,5cm
No6 Βάζο μαύρο
14X15 ή 11X11cm
ή 9x9 cm
No7 Βάζο
με 4χέρια
17X14cm

No8 Βάζο
με 4χέρια
24X16cm

No9 Βάζο μπλε
σκούρο-κίτρινο
15X6cm