Ποτήρια κρασιού
No1 Ποτήρι κρασιού μπλε με λουλούδι 7x6,5cm

No2 Ποτήρι κρασιού λευκό γαλάζιο 7x6,5cm

No3 Ποτήρι κρασιού λευκό μαύρο 7x6,5cm

No4 Ποτήρι κρασιού λευκό με λουλούδι 7x6,5cm

No5 Ποτήρι κρασιού μισό λευκό μισό γαλάζιο 7x6,5cm