Σαλατιέρες
No1 μπολ μπλέ με λουλούδι
10x27cm, 7x20cm, 6x17cm

Σελ.1 από 3........επόμενη σελίδα

No2  5x17cm, 4,5x14cm, 4x12cm

No3 μπολ καφέ 10x27cm, 7x20cm, 6x17cm

No4  λευκό μπολ με λουλούδι 10x27cm,7x20cm

No5 μπολ λευκό γαλάζιο 10x27cm, 7x20cm, 6x17cm

No6 λευκό μπολ
5x17cm, 4,5x14cm, 4x12cm

No7 μπολ παγωτού με λουλούδι 13,5x5cm