Wedding favours
Νο1


                                                        
Νο2


                                                        
Νο3


                                                        
Νο4


                                                        
Νο5


                                                        
Νο6


                                                        
Νο7


                                                        
Νο8


                                                        
Νο9


                                                        
At Atsonios pottery workshop 
you can order unique handmade favors,
for weddings or baptisms
regardless of quantity.
There is no commitment
for minimum order.
                                                        

Orders should be given
however, several weeks earlier.
With a small extra charge
you can also request names
or patterns draw, on Favors.